Zmień na:

Do kawy

Ustaw kierunek rosnący
Regulamin konkursu "Wygraj miejską odzież motocyklową"
Do kawy

Regulamin konkursu "Wygraj miejską odzież motocyklową"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki konkursu „Wygraj odzież motocyklową do miasta" (zwanego dalej "Konkursem")
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  Organizator – POWERBIKE SA, ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729
  • Uczestnik - osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszym Konkursie
  • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
  • Konkurs - akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
  • Regulamin - niniejszy dokument.
 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszej odpowiedzi na pytanie „Jaki powinien być strój motocyklowy do miasta?".
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulam
Czytaj więcej
Strona
To Top