Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę Dobre Sklepy Motocyklowe, prowadzoną pod domeną dobresklepymotocyklowe.pl (dalej zwaną Serwisem Internetowym) przez Spółkę POWERBIKE S.A. z siedzibą w Dąbrowie, 62-070 Dopiewo, ul. Batorowska 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miato i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000398622, posiadającą nr NIP: 7811756729, kapitał zakładowy w wysokości 1.737.500,00zł - wpłacony w całości (dalej zwaną Administratorem).

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania zeStrony.


Jakie dane zbiera Administrator w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu Internetowego?
Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu Internetowego. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze (bądź innym urządzeniu końcowym), zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis Internetowy w celu obsługi i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.
Strona korzysta z dwóch rodzajów cookies:

Większość przeglądarek internetowych pozwala na zarządzanie lub usunięcie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w tym, jak zarządzać i usuwać cookie, należy odwiedzić http://wszystkoociasteczkach.pl

Poniżej podajemy linki z instrukcjami dotyczącymi zmiany ustawień dotyczących cookies (w tym sposobu ich blokowania) dla najbardziej popularnych przeglądarek internetowych:

  1. Internet Explorer
  2. Mozilla Firefox
  3. Opera
  4. Google Chrome

Obok plików cookies Administrator może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony www, z której weszliście Państwo na Stronę.


Jakie dane zbiera Administrator podczas rejestracji produktów i dopisywania do newslettera?
Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe, w przypadku dokonywania rejestracji produktów i podczas dopisania do newslettera:

1. imię,
2. płeć,
3. kod pocztowy,
4. adres poczty elektronicznej (e-mail),

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji produktu i dopisania do listy subskrybentów newslettera.


Marketing Serwisu Internetowego
Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za Państwa zgodą do przesyłania informacji o produktach, usługach i ofertach. Informacje te będą wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na ich otrzymywanie w wyniku zasubskrybowania newslettera.


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem kontakt[at]dobresklepymotocyklowe.pl.


Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą Państwo zadawać pisząc na adres: kontakt@dobresklepymotocyklowe.pl