Do kawy

Regulamin konkursu "Wygraj miejską odzież motocyklową"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki konkursu „Wygraj odzież motocyklową do miasta" (zwanego dalej "Konkursem")
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  Organizator – POWERBIKE SA, ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729
  • Uczestnik - osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszym Konkursie
  • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
  • Konkurs - akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
  • Regulamin - niniejszy dokument.
 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszej odpowiedzi na pytanie „Jaki powinien być strój motocyklowy do miasta?".
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Czytaj więcej