Zmień na:
Newsy

Przegląd motocykla - cena 2021. Ile wynosi opłata za badanie techniczne motocykla

0%

Podstawowe koszty posiadania motocykla to cena przeglądu technicznego i ubezpieczenia OC. Pozostałe wydatki wynikają już z dobrej woli użytkownika. Z reguły pozbawione są też ścisłych ram czasowych.

Ile kosztuje przegląd motocykla?

Koszt przeglądu technicznego motocykla to 62 PLN plus 1 PLN opłaty CEPiK. Nic nie wskazuje na to, by opłata za przegląd motocykla miała wzrosnąć w roku 2021. Za to przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy dostosowującej polskie przepisy do unijnej dyrektywy, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, zawiera kilka niespodzianek dla kierowców.

Fotografowanie pojazdu podczas badania technicznego

Niewątpliwą nowością jest nakładany na diagnostów obowiązek wykonania serii zdjęć podczas dokonywania przeglądu pojazdu, a więc także i motocykla. Mają one zawierać między innymi stan widniejący na drogomierzu. Okres ich przechowywania to 5 lat.

Koszt przeglądu motocykla będzie podwójny dla spóźnialskich!

Ustawodawca przewidział w nowych przepisach karę dla zapominalskich kierowców. Po upływie 30 dni od daty obowiązywania dotychczasowego badania technicznego, użytkownika motoru czekała będzie przykra niespodzianka. Na pytanie - ile kosztuje przegląd motocykla, usłyszy w odpowiedzi, że stawka pomnożona zostanie przez dwa.

Nie stracisz, jeśli na badanie udasz się wcześniej

Kolejna zmiana zainteresuje tych motocyklistów, którzy optymalizując koszty przeglądów motocykli, udawali się na nie w ostatniej chwili. Chodzi oczywiście o utracone dni obowiązywania badania technicznego w sytuacji udania się na nie przed czasem. Nowe regulacje przewidują, że zmotoryzowani, którzy zdecydują się na badanie jednośladu w okresie 30 dni poprzedzających datę jego obowiązywania, uzyskają wpis liczony od daty aktualnie obowiązującego przeglądu. Inaczej mówiąc - mając przegląd do 31 stycznia 2021 roku, nawet jeśli wykonasz badanie 3 stycznia 2021 roku, diagnosta określi termin jego obowiązywania na 31 stycznia 2022 roku.

Możesz reklamować swoje badanie techniczne

Biorąc pod uwagę, że koszt przeglądu technicznego motoru nie jest marginalny, warto wiedzieć o pewnej możliwości. Dotyczy ona prawa do odwołania się od decyzji diagnosty. Można będzie tego dokonać w terminie dwóch dni od daty badania. Swoje wątpliwości należy kierować do urzędu Transportowego Dozoru Technicznego.

Powtórny przegląd rejestracyjny motocykla odbędzie się na mocy decyzji urzędnika TDT. Co ważne - musi odbyć się na tej samej stacji kontroli pojazdów.

Motocykle sprowadzone zza granicy - koszt badania technicznego

Cennik opłat za badania techniczne pojazdów wskazuje analogiczny koszt przeglądu motocykla sprowadzonego zza granicy w stosunku do motoru zarejestrowanego na terenie RP.

Dodatkowe badanie techniczne - cena

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska przeprowadza się w oparciu o następujący cennik:

- naruszenie określonego warunku technicznego lub pojedynczy podzespół pojazdu - 20 PLN
- specjalistyczne badanie po kolizji drogowej - 94 PLN
- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym /np. masa pojazdu/ - 51 PLN

Konsekwencje zaoszczędzenia na opłacie za przegląd motocykla mają dwojaką naturę. Pierwszy aspekt to reperkusje prawne, wynikające z przepisów prawa. Drugi - równie istotny, to kwestia narażania siebie, pasażera/rki oraz innych użytkowników dróg na przykre konsekwencje swych zaniechań.

Jest logiczne, że osoba luźno traktująca obowiązek poddania swego motocykla przeglądowi technicznemu, równie beztrosko podchodzi do tematu jego należytej obsługi. Dlatego w trosce o publiczne bezpieczeństwo, warto ściśle przestrzegać regulacji prawnych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów poruszających się po drogach.

Autor: Piotr Tanalski

Wstecz Jak ubrać się na offroad? Marcin z Enduro Krzeszowice i Patryk z DSM prezentują! Przejdź dalej Benzyna 95 czy 98? Nieśmiertelny dylemat motocyklistów
To Top