0%

Rosnąca popularność rejestratorów jazdy sprawia, że coraz więcej samochodów, ale także motocykli, rejestruje przebieg jazdy. Korzyści z posiadania takich nagrań są nie do przecenienia – w razie wypadku lub kolizji policja znacznie łatwiej może ocenić przebieg zdarzenia i wskazać winnych.

Dokumentowanie wykroczeń drogowych

Ale wideorejestratory wykorzystujemy także do dokumentowania wykroczeń, popełnianych przez innych kierowców. Jak czytamy na wp.pl, liczba nadsyłanych przez kierowców materiałów lawinowo rośnie. Na działające w komendach wojewódzkich skrzynki "Stop Agresji Drogowej" zgłaszane są zarówno przypadki nieodpowiedzialnych zachowań na drodze, jak i drogowej agresji samych kierujących.

Zdaniem pytanego przez wp.pl Sylwestra Pawłowskiego z projektu Świadomy Kierowca, takie zjawisko jest całkowicie pozytywne, ponieważ oznacza wzrost świadomości społecznej i rosnącą odpowiedzialność obywatelską.

Jeżdżąc po polskich drogach obserwujemy powolną, ale jednak systematyczną zmianę nawyków polskich kierowców. Jeździmy coraz bezpieczniej, a naganne zachowania powoli przestają być normą. Naszym zdaniem wzrost liczby zgłaszanych przypadków wykroczeń nie świadczy o negatywnym trendzie rosnącej agresji, a raczej o wzroście świadomości zagrożeń wśród kierowców.