Porady

Prawo jazdy na motocykl - rodzaje, wymagania, od ilu lat

Kategorie prawa jazdy na przestrzeni ostatnich lat podlegały zmianom - prezentujemy obecny stan prawny dotyczący jednośladów.

Prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdów jednośladowych - choć nie tylko - to kategorie oznaczone literą A. Istnieją cztery takie kategorie: AM, A1, A2 i A.

Kategoria AM

Uprawnia do prowadzenia motorowerów, lekkich czterokołowców /masa do 350 kg i prędkość maksymalna ograniczona do 45 km/h/ oraz powyższych pojazdów połączonych z przyczepką /tylko w Polsce/. Minimalny wiek uzyskania tej kategorii to 14 lat. Co ważne - procedura jej uzyskania odpowiada dokładnie procedurom dotyczącym kategorii wyższych. To już nie egzamin na boisku szkolnym. W roku 2017 wydano niespełna 200 takich dokumentów.

Kategoria A1

Uprawnia do prowadzenia motocykli o pojemności skokowej do 125 cm³, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej 0,1 kW/kg; motocykli trójkołowych o mocy do 15 kW; pojazdów kategorii AM oraz wyżej wymienionych pojazdów z przyczepą /tylko w Polsce/. Minimalny wiek uzyskania tej kategorii to 16 lat.

Kategoria A2

Uprawnia do prowadzenia motocykli o mocy do 35 kW, o stosunku mocy do masy własnej 0,2 kW/kg i co ważne - nie dotyczy ona maszyn o mocy ograniczonej w stosunku do mocy pierwotnej o więcej niż 50%. Ponadto kategoria A2 uprawnia do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy do 15 kW, pojazdów kategorii AM oraz wyżej wymienionych pojazdów z przyczepą /tylko w Polsce/. Minimalny wiek uzyskania tej kategorii to 18 lat.

Kategoria A

Uprawnia do prowadzenia każdego motocykla /łącznie z litrami i Panigale/, pojazdów kategorii AM oraz wyżej wymienionych pojazdów z przyczepą /tylko w Polsce/. Wiek uzyskania to 24 lata. Wyjątkiem jest sytuacja gdy zainteresowany posiada od co najmniej dwóch lat prawo jazdy kategorii A2 - wtedy próg uzyskania kategorii A to 20 lat.

Ciekawostką jest fakt, iż na terenie Polski, dopuszczono możliwość prowadzenia motocykli o pojemności skokowej do 125 cm³, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej 0,1 kW/kg - pod warunkiem posiadania prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

PS Co myślicie o pomyśle stworzenia nowej kategorii AP - A „podpał", dla motocykli osiągających moc powyżej 200 KM ? Przecież może się zdarzyć, że ktoś posiadający prawo jazdy kategorii A, uważając, że ma uprawnienia do prowadzenia wszelkich motocykli, usiądzie za sterami takiego pocisku i odkręci do oporu. Wtajemniczonym wiadomo, że mocny ruch rollgazem podczas jazdy takim pomiotem szatana, na niskim biegu, musi skończyć się bolesnym rozwodem z maszyną...

ZOBACZ TAKŻE