Aktualności

PZU przez lata niesłusznie pobierał składki OC

PZU zobowiązał się zwrócić swoim klientom pieniądze niesłusznie pobrane za polisy OC. Ubezpieczyciel stosował sprytny zabieg, który uniemożliwiał wypowiedzenie umowy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainteresował się praktyką stosowaną przez PZU. Chodzi o wypowiedzenie umowy OC, które, zgodnie z prawem, może zostać dokonane najpóźniej dzień przed terminem, na jaki została zawarta. 

Część klientów, po otrzymaniu korespondencji z warunkami ubezpieczenia na kolejny rok, decydowała się przedłużyć umowy z PZU. Wielu z nich, skuszona lepszymi ofertami, podpisywała jednak nowe umowy z innymi ubezpieczycielami. Kiedy następnie klienci decydowali się wypowiedzieć dotychczasowe umowy z PZU, okazywało się, że ubezpieczyciel także zawarł z nimi nowe umowy, zamiast przedłużać stare. Taka sytuacja uniemożliwiała klientom skorzystanie z prawa do wypowiedzenia.  

W konsekwencji kierowcy zmuszeni byli zapłacić podwójną stawkę OC. UOKiK w ubiegłym roku wszczął postępowanie w tej sprawie. PZU uniknie kary, ponieważ zobowiązał się do uznania wcześniejszych wypowiedzeń złożonych do trzech lat wstecz. Oddane zostaną także pobrane niesłusznie składki. 

ZOBACZ TAKŻE