Aktualności

Cofanie licznika zagrożone jest teraz karą więzienia

Cofanie przebiegu pojazdu będzie zagrożone karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat, zarówno dla zleceniodawcy, jak i wykonawcy. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy

 W myśl przyjętej przez rząd nowelizacji, osoba, która zleca fałszerstwo przebiegu pojazdu, ale także ta, która tego fałszerstwa dokonuje, podlega karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Karany będzie także właściciel pojazdu, który nie powiadomi diagnosty o wymianie licznika przebiegu pojazdu - tutaj kara może wynieść 3 tysiące zł.

Dziś informacja o aktualnym przebiegu pojazdu wpisywana jest przez diagnostę do systemu podczas każdego okresowego badania technicznego. W myśl przyjętej nowelizacji, obowiązek taki uzyskają wszystkie służby mundurowe uprawnione do kontroli pojazdów, a zatem policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna i Żandarmeria Wojskowa. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości utrudni to oszustom manipulowanie wskazaniami liczników.

 

ZOBACZ TAKŻE