Aktualności

Problem z miejscem w dowodzie? Tylko do końca roku

Obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na pieczątki, zniknie jeszcze w tym roku - zapowiada Ministerstwo Infrastruktury.

W nowym wzorze dowodu rejestracyjnego jest miejsce tylko na 6 pieczątek potwierdzających pozytywny wynik badania technicznego. W praktyce zatem co 6 lat trzeba dowód wymienić, a to koszt 73,50, nie wspominając już o czasie poświęconym na wizytę w wydziale komunikacji.

Posłowie od dawna apelowali o wprowadzenie rozwiązania zwalniającego kierowców z obowiązku wymiany dokumentu. Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury twierdzi, że jeszcze w tym roku obowiązek przestanie obowiązywać.

Oznacza to, że podczas kontroli kierowca będzie mógł, zamiast pieczątki, okazać podczas kontroli dokument o pozytywnym wyniku badania technicznego, otrzymany od diagnosty. 

ZOBACZ TAKŻE