Aktualności

Planujesz wymianę licznika? Lepiej się pospiesz!

Rząd planuje zaostrzenie ustawy o oszustwach licznikowych. Dodatkowe regulacje obejmą osoby, które dokonały wymiany licznika przebiegu w pojeździe.


Zamieszanie związane z nowymi przepisami, które wprowadziły surowe kary za ingerowanie we wskazania liczników przebiegu, nie ustało, a rząd ma już nowy pomysł na ich poprawienie. Tym razem chodzi o osoby, które wymieniły licznik w swoim pojeździe - rządzący chcieliby lepszej kontroli nad takimi działaniami.

Zgodnie z nowymi przepisami, kierowca ma obowiązek poinformować diagnostę o wymianie licznika przebiegu. Projektowane przepisy zakładają, że po takiej wymianie stacja diagnostyczna będzie zobowiązana przeprowadzić szczegółową kontrolę, uwzględniającą pobranie od kierowcy oświadczenia o przebiegu, odczytanie przebiegu z licznika i porównanie uzyskanych danych z tymi otrzymanymi z Centralnej Ewidencji Kierowców.

W związku z obciążeniem diagnostów dodatkowymi obowiązkami, kontrola taka będzie wiązała się z opłatą 50 zł, wnoszoną przed rozpoczęciem czynności. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 2020 r.

ZOBACZ TAKŻE