Aktualności

Ministerstwo ma plan jak uzdrowić sytuację w WORD-ach

Zaledwie jedna trzecia kandydatów zdaje egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem. Ministerstwo Infrastruktury wie, gdzie leży problem i ma pomysł jak poprawić ten stan rzeczy.

Trzy lata temu Najwyższa Izba Kontroli wskazała w raporcie pokontrolnym szereg problemów, które trapią Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Okazało się, że aż 70% przychodów z egzaminów to opłaty za poprawki. A przychody z egzaminów stanowią niemal 90% całego budżetu WORD-ów. 

To nie wszystko - NIK wskazał także, że pensje egzaminatorów uzależnione są od wysokości wpływów WORD-ów. Oznacza to, że im więcej ośrodek zarabia, tym lepsze uposażenia dostają. A zarobki WORD to - przypomnijmy - głównie egzaminy poprawkowe.

W tej sprawie wątpliwości wielokrotnie zgłaszali już posłowie - ostatnio dla TVN Turbo wypowiadał się na ten temat Jan Mosiński. Ministerstwo Infrastruktury ma pomysł jak poprawić wyniki zdawalności, a jednocześnie oczyścić nieco atmosferę wokół WORD-ów. Przygotowano projekt nowelizacji ustaw, który zakłada między innymi finansowanie ośrodków z budżetu państwa i ustalenie stałej kwoty wynagrodzenia egzaminatora. 

Projekt nowelizacji skierowano do konsultacji ze specjalistami. Zmiany powinny zacząć obowiązywać w tym roku.

 

ZOBACZ TAKŻE